Groendaken

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten, voornamelijk soorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.

 

De aanleg van groendaken biedt heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden. Groendaken zijn aantrekkelijk en ze leveren een positieve bijdrage aan het klimaat, de luchtkwaliteit en de waterhuishouding. Een groendak verlengt de levensduur van de dakbedekking, werkt geluidsisolerend en verhoogt de brandveiligheid.

Alle voordelen van een groendak op een rijtje:

• Effectieve waterbeheersing
• Langere levensduur van de dakbedekking
• Thermische en akoestische isolatie van het dak
• Brandveiligheid
• Positieve ecologische impact
• Lucht- en waterzuiverend
• Habitatontwikkeling
• Visueel aantrekkelijk
• Nieuwe gebruiksruimte
• Financieel voordelig

Renovatie

Wanneer uw dak aan renovatie toe is, is het nuttig om verschillende opties te overwegen. Gaat het over een plat dak of een dak met een maximale helling van 45°, dan is een groendak de perfecte oplossing voor u. Onze groendaken zijn duurzaam, waterdicht en goed geïsoleerd, en ze leveren bovendien ook een nuttige bijdrage op vlak van waterzuivering en fijnstoffiltering.

Extensieve groendaken

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Aangezien deze planten natuurlijk voorkomen in rotsachtige gebieden, vergen ze weinig of geen onderhoud. Met een eerder geringe belasting van 20 tot 200 kg/m2 is er voor deze begroeiing geen aangepaste dakconstructie vereist en kan ze dus ook op bestaande gebouwen aangeplant worden. In dat geval is het groendak niet toegankelijk, tenzij voor een eventueel nazicht en een klein jaarlijks onderhoud. Extensieve groendaken kunnen verder opgesplitst worden in sedum-, mos- en kruidendaken naargelang het aandeel van de verschillende plantensoorten.

Intensieve groendaken

Intensieve groendaken – ook wel tuindaken genoemd – zijn te vergelijken met tuinen op de grond. De beplanting bestaat voornamelijk uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast een begroeiing zijn hier ook vaak paden, terrassen en zelfs vijvers aanwezig. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud zijn ze dus vergelijkbaar met gewone tuinen. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 kg/m² en vergt uiteraard een aangepaste draagconstructie.

Eenvoudige intensieve groendaken – ook gekend als grasdaken – zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Met een gewicht van 200-300 kg/m² situeren grasdaken zich qua onderhoud tussen intensieve en extensieve groendaken.

Groenwanden

Groenwanden creëren een serene harmonie tussen gebouw en omgeving, zowel bij particuliere huizen als bij bedrijfsgebouwen. Hun groene uitstraling is een vlekkeloze combinatie van ecologie, horticultuur, architectuur en decoratie. Bij GR&OM zetten we volop in op deze nog jonge toepassing van verticale tuinen omwille van de vele voordelen. Een groenwand verhoogt namelijk niet alleen de levenskwaliteit van de omwonenden, het biedt ook een extra bescherming tegen corrosie door vocht en stedelijke vervuiling, het is geluidswerend en de planten filteren fijne stofdeeltjes uit de lucht. Contacteer ons om de opties te bekijken.

Waterput

Wie een woning bouwt of grondig verbouwt is in bepaalde gevallen verplicht om een waterput te plaatsen:

 

• bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte die groter is dan 75 m²

• wanneer de dakoppervlakte van een gebouw uitgebreid wordt met meer dan 50 m²

 

Wat hebben groendaken hier nu mee te maken? Het zit zo dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening bepaalde verplichtingen versoepelt wanneer u een groendak plaatst. Concreet: er moet geen waterput geplaatst worden bij gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak.

 

Wanneer het groendak maar een deel van het dak inneemt, moet het gedeelte met een groendak niet aangesloten worden op de waterput, hierdoor is de minimale inhoud van de regenwaterput dus kleiner.

Hoeveel water buffert zo’n groendak dan?

Een extensief groendak buffert zo’n 25 liter per vierkante meter per jaar. Indien u dit wilt vergroten kan u altijd de substraatlaag verdikken of werken met mineraalsubstraatplaten. Hierdoor gaat het buffergehalte aanzienlijk vergroten.

Subsidiëring

Vanwege de vele voordelen stellen de meeste Vlaamse gemeenten subsidies ter beschikking voor de installatie van een groendak. Steden en gemeenten kunnen dankzij het samenwerkingsakkoord van de Vlaamse Gemeenschap subsidies krijgen voor zelf gekozen ecologische maatregelen. Eind 2004 hadden al meer dan 30 steden en gemeenten voor dakbegroening gekozen. De subsidies voor groendaken bedragen doorgaans omstreeks 25 euro per m², al mag dit bedrag een bepaald percentage van de kost niet overschrijden.

Neem contact op met uw gemeentelijke groen-, milieu-, of duurzaamheidsambtenaar of kijk op www.premiezoeker.be om een persoonlijke berekening uit te laten voeren. Voor meer info kan u ook terecht bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap (dhr. Dirk Demeyere tel. 02.553.81.13, email dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be) alsook bij organisaties zoals VIBE (www.vibe.be) of Bond Beter Leefmilieu (www.bondbeterleefmilieu.be).

ONZE REALISATIES BINNEN GROENDAKEN